Ajuntament

 

  • Codi oficial estadístic: 4311350006
  • Adreça: Pl. Església, 7
  • Codi postal i localitat: 43817 El Pont d’Armentera
  • Comarca: Alt Camp
  • Població 2017: 501
  • Telèfon: 977-638203
  • Fax: 977-638393
  • NIF: P4311500E
  • Alcaldessa Presidenta: Sra. Montserrat Feliu Roig
  • Adreça electrònica: aj.pontdarmentera@altanet.org