Subvencions Diputació de Tarragona

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2018

P.A.M. 2018: – Plaça La Planeta:                42.072,57 €

– Adquisició finca 809 per expropiació: 37.135,83 €

– Despeses corrents:                                          24.339,60 €

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2017

Cooperació amb els ens locals

Programa extraordinari suport llar d’infants: 8.2225,00 €

PEXI: Renovació ordinadors: 7.795,00 €

Medi ambient i Salut Pública

Consultoris mèdics: Despeses millora instal·lacions:  3.749,40 €

Salut pública. Piscines: Socorrista piscina: 7.624,94 €

Salut pública. Millora qualitat aigua. Inversió:  3.192,31€

Salut pública. Plagues: 2.019,44 €

Salut pública. Peridomèstics: 1.855,70 €

Cultura

Activitats catàleg: 8.485,40 €

Publicacions d’interès local: 2.012,03 €

Projectes i activitats culturals singulars i extraordinàries: 6.848,48 €

Programes i activitats culturals: 2.047,25 €

Inversió equipaments: Millora diversos equipaments: 4.485,50 €

Manteniment equipaments: Sala polivalent 2.168,10 €