RESULTAT DE LA BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS DE PERSONAL AGUTZIL

Resultat de la constitució de la Borsa de treball per a possibles contractacions laborals temporals d’agutzil segons la relació de persones aspirants seleccionades, per l’ordre de puntuació total obtinguda.

  1. Sonia C. G.
  2. Jose Manuel M. R.
  3. Christian M. G.
  4. Marta S. G.