Calendari de pagament de tributs municipals

CALENDARI TRIBUTARI 2019

CONCEPTETIPUS MERITAMENTPERÍODE PROPOSAT

IAE – Anual – 30/07/2019 a 30/09/2019

TAXES-PREUS PÚBLICS – Anual – 26/04/2019 a 28/06/2019

IBI URBANA – Anual – 29/03/2019 a 29/05/2019

IBI RÚSTICA – Anual – 30/03/2019 a 01/06/2019

OCUPACIO DOMINI PÚBL – Anual – 26/04/2019 a 28/06/2019

IMP.VEHICLES TRAC.ME – Anual – 28/06/2019 a 30/08/2019

TAXA ESCOMBRARIES – Anual – 27/09/2019 a 29/11/2019