Convocatòria per l’adjudicació d’un habitatge en règim d’arrendament

En data 5 de març de 2018 s’ha aprovat la convocatòria per l’adjudicació d’un habitatge en règim d’arrendament al municipi del pont d’armentera, d’acord amb les bases particulars aprovades en sessió del Ple, data 27 de desembre de 2017.

 

El termini per presentar ofertes finalitza el 5 d’abril de 2018.