RUTES

Ruta 1. PONT – VALLESPINOSA: Castells, serres i torrents

Castells, Serres i Torrents1

Ruta 2. PONT – SANTES CREUS: Petjades d’història

pont-santes creus1

Ruta 3. PONT – EL COSSIOL: L’art de la pedra seca

pont-cossiol1

Ruta 4. PONT – COLLET ROIG: Del Gaià al Serrat del Pau Ferrer

pont-collet roig1

Ruta 5. PONT – MAS D’EN PARÉS: Un guaita ferm, la Serra del Ramonet

Pont-vinyets1

Ruta 6. PONT – ELS VINYETS: Entre planes de secà

Pont-vinyets1

Ruta 7. PONT – ROCA DEL LLAMP: Pels dos vessants del Torrent de Rupit

pont-roca del llamp1