Delegat de protecció de dades

Dades de contacte del delegat de protecció de dades de l’Ajuntament del Pont d’Armentera:

  • Nom: Subunitat de Protecció de dades i Transparència
  • Correu electrònic: sam.protecciodades@dipta.cat
  • Telèfon: 977.29.66.99
  • Adreça: C/ Pere Martell, núm. 2. C.P 43001 Tarragona