Caritpàs Municipal

Alcaldia

Jaume Graells Cisteró

Primer Tinent d’Alcalde

Ceferino Llaves Cuenca

Hisenda

David Gàmez Alari

Promoció econòmica i ocupació.

David Gàmez Alari

Obres

Jaume Graells Cisteró

David Gàmez Alari

Serveis de la Via Pública i Edificis Públics (Aigua i Clavegueram)

Jaume Graells Cisteró.

Noves Tecnologies

David Gàmez Alari

Ensenyament

David Gàmez Alari

Agricultura i Medi Ambient

Salvador Rovira Sanchez

Cultura, Joventut i Festes

David Gàmez Alari

Raquel Ramirez Vigil

Benestar Social

Raquel Ramirez Vigil

Gent Gran

Jaume Graells Cisteró