Caritpàs Municipal

Alcaldia

Montserrat Feliu Roig

Primer Tinent d’Alcalde

David Garriga Falcó

Hisenda

David Garriga Falcó

Obres

Montserrat Feliu Roig

Salvador Rovira Sánchez

Urbanisme

Montserrat Feliu Roig

Serveis de la Via Pública i Edificis Públics (Aigua i Clavegueram)

Salvador Rovira Sánchez

Noves Tecnologies

David Garriga Falcó

Ensenyament

Maria Teresa Alemany Forn

Agricultura i Medi Ambient

Salvador Rovira Sánchez

Esports

David Garriga Falcó

Cultura, Joventut i Festes

Montserrat Feliu Roig

David Garriga Falcó

Salvador Rovira Sánchez

Maria Teresa Alemany Forn

Benestar Social

Maria Teresa Alemany Forn

Gent Gran

Maria Teresa Alemany Forn