Protecció de dades

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Nom: Diputació de Tarragona. Subunitat de Protecció de Dades i Transparència

Adreça: Carrer Pere Martell, 2  43001 Tarragona

Telèfon: 977.296.699

Adreça electrònica: sam.protecciodades@diputaciodetarragona.cat

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Política de protecció de dades de caràcter personal de l’Ajuntament del Pont d’Armentera.

 

 

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT (RAT)

Informe del registre d’activitats de tractament (RAT) de l’Ajuntament del Pont d’Armentera

 

 

EXERCICI DELS DRETS PELS INTERESSATS

Informació al enllaç https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/drets/drets_habeas_data/