RESULTAT DE LA BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPALS

Mitjançant la present es fa públic el resultat de la valoració, segons l’ordre de puntuació total obtinguda:

1 106M
2 646K
3 005Y
4 955T
5 657T